Δέσμη μέτρων προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά για στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων