ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ