Δέσμευση της ΡΑΕ προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)