ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ