Δελτίο Τύπου: Παρέμβαση προέδρου ΒΕΠ στην υβριδική ημερίδα του Δήμου Πειραιά