ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ο πρόεδρος του ΒΕΠ συζητά με τα παιδιά των ΕΠΑΛ