ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΠ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ