ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΠ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΜMΕ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ