ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΠ ΕΠΙΕΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ