Δελτίο Τύπου ΒΕΠ_Διαγωνισμός "Ανδριανός Μιχάλαρος" για την Τεχνική Εκπαίδευση