ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΠ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ