ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΠ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ