Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία (Νοέμβριος 2021) – Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη