Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία (Δεκέμβριος 2020)