Δεύτερη παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Β.Ε.Π. – Λήγει 25/11/2020