Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση χρεών σε 100 έως 120 δόσεις