Βραδιά γυναικείας επιχειρηματικότητας με εκπλήξεις και συμβουλές επιχειρηματικής ενδυνάμωσης