Βιωσιμότητα της γερμανικής οικονομίας με τη λήψη και προώθηση δέσμης 26 μέτρων (Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο)