ΒΕΠ: ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ