ΒΕΠ: Έτος επενδύσεων, ανάπτυξης και τεχνικής εκπαίδευσης το 2020