Αθλοθέτηση κυπέλλων από το Β.Ε.Π. στη μνήμη του Ανδριανού Μιχάλαρου για τον 5ο Αγώνα Λιμένων Μεγάρων – Ν. Περάμου