Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΔΕΓΕ στις 17/03/2018