Αποτελέσματα εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Χανιά, 16 Οκτωβρίου 2016