Απολογισμός Σεμιναρίου για τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων στο Β.Ε.Π.