Απολογισμός Δ.Ε. Εκθέσεως Νωπών Οπωροκηπευτικών Fruitlogistica 2022 (05-07/04/2022)