Απόφαση Απόρριψης στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής