ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ "E-ΛΙΑΝΙΚΟ" του ΕΠΑΝΕΚ