ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ