ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ