ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ