ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ AΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ