ΑΠΟΦΑΣΗ (4ΗΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - B’ ΚΥΚΛΟΣ” ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ