Αποφάσεις Αποδοχής Πρακτικών 29/4.5.2017 και 30/4.5.2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμμάτων "Νεανική Επιχειρηματικότητα" και "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013)