Από το Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας προκηρύσσεται Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης