Από το Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου – Σφραγίδες