Από το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης)