Από Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020, οι δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας