Από 16 έως 20 Νοεμβρίου η Greek-Nordic Digital Trade Week Ψηφιακή εκδήλωση προβολής του Αγροδιατροφικού τομέα στις Σκανδιναβικές χώρες