Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων ΑΠΕ