Απαραίτητο δικαιολογητικό το πιστοποιητικό από ΕΦΕΤ για έκδοση άδειας λειτουργίας