"Ανταπόκριση του Β.Ε.Π. στο αίτημα του Επιμελητηρίου Ευβοίας για παροχή βοήθειας στους πυρόπληκτους"