Ανοιχτές οι Δ.Ο.Υ. για το κοινό έως τις 17.00 από τις 23 Νοεμβρίου 2020