Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ