Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών Eπισκευής / Ανακατασκευής Εξωτερικών Θυρών και Ανοιγμάτων (καταπακτές) Φ/Γ ΨΑΡΑ