Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών Δεξαμενισμού Φ/Γ ΨΑΡΑ