Ανοίγει η πλατφόρμα για την επανένταξη στις ρυθμίσεις 100 ή 120 δόσεων