Ανοίγει η πλατφόρμα για την έκτακτη αποζημίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εποχικά εργαζομένους σε τουρισμό-επισιτισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης