ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Α.Β.Ε.Π.)