Ανδριανός Μιχάλαρος στον «Σκάι»: «Οι παραγωγικές επιχειρήσεις υπό διωγμόν»