Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ για το «Greece Debt Free»